Grotiuscollege

Akerstraat 117 6417 BM Heerlen

Schoolfoto van Grotiuscollege

In het kort

Toelichting van de school


Visie Grotiuscollege

De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Regionaal hebben we met behoorlijke ontgroening en
vergrijzing te maken en lijken de  kansen op een perspectiefvolle toekomst in de nabije omgeving geringer te worden.
Van de andere kant zorgen  toenemende mobiliteit en de nieuwe media ervoor dat de wereld steeds toegankelijker en
bereikbaarder wordt. En daar ligt de toekomst van onze leerlingen.

Wat vanzelfsprekend was in ons land, is dat niet langer meer: burgers zullen zelf  initiatieven moeten  nemen om 
hun (toekomstige) plaats in de participatiesamenleving in te nemen.  Daarbij dienen ze zich verantwoordelijk te
voelen voor de medemens,  de leefomgeving en  de natuur in de directe omgeving.  Onze consumptiemaatschappij verschuift  geleidelijk naar een maatschappij die gericht is op duurzaamheid wat gepaard gaat met een zoektocht naar een nieuwe  balans tussen welvaart en welzijn. Er zal anders tegen werkgelegenheid worden aangekeken. Het is niet langer meer
“normaal”  om gedurende het hele leven bij één werkgever te werken. Jonge mensen van nu zullen straks in
(internationale) wisselende teams werken. Kortom: er komt een andere ordening van de samenleving met wijzigingen
in cultuur, sociale voorzieningen, maatschappijvisie en vrijetijdsbesteding.

Dit alles vergt anders opgeleide mensen. Mensen die flexibel zijn en die over de juiste vaardigheden
beschikken om in de samenleving te functioneren en die hun talenten zullen en kunnen inzetten waar nodig.

Het is van het grootste belang  dat het  onderwijs proactief  met deze (toekomstige)ontwikkelingen
rekening  houdt. De aansluiting tussen onderwijs,  arbeidsmarkt en vragen vanuit de maatschappij  maakt het noodzakelijk
voortdurend  met elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd wordt het onderwijs uitgedaagd om meer kwaliteit met minder
financiële middelen te bereiken.


Missie Grotiuscollege

De veranderende samenleving eist anders opgeleide mensen en daar  levert  het Grotiuscollege een bijdrage aan.

Wij  creëren daartoe  een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en  zich gezien en gehoord voelt.

Wij geven onze leerlingen  de ruimte om zich te ontwikkelen tot kritische en vrije mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor mens en omgeving. 

Zo krijgen onze leerlingen  de beste  kansen op een succesvolle vervolgopleiding  én plek  in de mondiale samenleving.
Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Persoonlijk Leren
 • Begaafdheidsprofielschool
 • Cultuurprofiel
 • Scienceschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Grotiuscollege is in verhouding een kleine scholengemeenschap mavo-havo-vwo, waarin leerlingen gehoord en gezien worden en zich geborgen en veilig voelen. De school telt momenteel circa 715 leerlingen.

Door onze coachstructuur is er veel aandacht voor de individuele leerling.

Met de invoering van het onderwijsconcept "Persoonlijk Leren" in de brugklas in het schooljaar 2018-2019 krijgt elke leerling een persoonlijke coach, waarmee elke week een coachgesprek van een kwartier plaatsvindt. In dit gesprek worden de vorderingen met de leerling besproken.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
554

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven