Grotiuscollege

Akerstraat 117 6417 BM Heerlen

Schoolfoto van Grotiuscollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school


In schooljaar 2018/2019 heeft het Grotiuscollege via Kwaliteitscholen de bevindingen van de leerlingen onderzocht. Leerlingen uit alle jaarlagen vulden de online vragenlijst in. De rapportage, waarin de schoolgegevens afgezet worden tegen landelijke gegevens, kunt u hier inzien. De schoolleiding bespreekt de resultaten met de ouderraad, leerlingenraad en het personeel.    

Daar waar leerlingen negatief zijn over bepaalde aspecten wordt een verbetertraject ingesteld. De directie bespreekt de resultaten met de leerlingenraad, ouderraad en MR. Daarnaast hebben de afdelingsleiders regelmatig overleg met de klassenvertegenwoordigers uit alle klassen.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018 - 2019 is een Tevredenheidonderzoek Ouders afgenomen in samenwerking met Kwaliteitsscholen.

 

Het Grotiuscollege heeft dit onderzoek afgenomen onder de ouders van de leerlingen.
De resultaten treft u hier aan en we zijn blij dat er een stijgende trend in waardering is waar te nemen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven