Trinitas College - Johannes Bosco

Hectorlaan 7 1702 CL Heerhugowaard

Schoolfoto van Trinitas College - Johannes Bosco

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen van de Johannes Bosco zijn tevreden over de school! Dit is belangrijk om te weten zodat we gericht kunnen inzetten op die aspecten waar ons nog wat te doen staat en aandacht kunnen blijven geven aan dat wat goed gaat. 

Toelichting per leerweg

brugjaar = leerlingen uit leerjaar 1. vmbo = leerlingen uit leerjaar 2 basis en kader. vmbo-b = leerlingen van leerjaar 3 basis. vmbo-k = leerlingen van leerjaar 3 kader. vmbo (g)t = leerlingen van leerjaar 2 en 3 theoretisch.  

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep op schoolniveau bestaat uit het landelijk gemiddelde van alle vo-scholen (vmbo, havo, vwo, gymnasium) in Nederland. De vergelijkingsgroep op onderwijssoort bestaat uit het landelijk gemiddelde van het desbetreffende onderwijssoort in Nederland.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een van de vier ambities van de school is 'wij hebben een positief Schoolklimaat'. Dit betekent dat leerlingen worden gehoord en gezien. Leerlingen zijn en voelen zich veilig. Hierdoor kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen.

We zijn volop bezig met de realisatie van deze ambitie. Leerlingen geven in 2021-2022 aan hierover meer tevreden te zijn dan in 2018-2019. Wel zien we dat de tevredenheid hierover dit jaar iets afgenomen is ten opzichte van vorig schooljaar.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Naast leerlingen bevraagt de Johannes Bosco ook ouders over hoe tevreden zij zijn over de school. Met deze feedback kunnen we gericht aan de slag met die aspecten waar ons nog wat te doen staat en aandacht blijven geven aan dat wat goed gaat. 

Het onderzoek vindt elk jaar plaats in maart/april. Door de schoolsluiting in 2020 heeft het onderzoek in schooljaar 2019-2020 niet volledig kunnen plaatsvinden. Daarom zijn van dat schooljaar geen gegevens getoond. In 2018-2019 gaven ouders gemiddeld een 7,7. De tevredenheid is sindsdien gestegen naar een 8,2 in 2020-2021 en een 8,1 in 2021-2022. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven