Kennemer Praktijkschool

Jan van Kuikweg 12 1965 BB Heemskerk

  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool
  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool
  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool
  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten van de ProZo enquêtes zijn na afloop besproken met een vertegenwoordiging van de leerlingen en medewerkers van de school.  Voor het schooljaar 2021-2022 staan o.a. onderstaande ontwikkelpunten in het jaarplan:

1. Stage leerplan en leerlijnen om de ontwikkeling van leervaardigenheden nog beter te kunnen volgen.

2. Gebruik portfolio in Profijt

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Kennemer Praktijkschool is een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Door met in elkaar in contact te blijven en problemen samen op te lossen is er een goede sfeer waar leerlingen tot leren komen en zich zelf kunnen zijn.

Zie voor sociaal veiligheidsplan: https://praktijkschool.kennemercollege.nl/sociaal-veiligheidsplan/ 


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij bij alle leerlingen, alle ouders en al het personeel de ProZo enquêtes af. De resultaten worden besproken met een vertegenwoordiging van leerlingen, ouders en personeel. De uitslagen van de enquêtes en de verslagen van  de gesprekken worden gebruikt bij het opstellen van het schoolplan en de jaarplannen.  

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven