Forta: Sterk in Praktijk

Jan van Kuikweg 12 1965 BB Heemskerk

  • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
  • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
  • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
  • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
  • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten van het ProZo! tevredenheidsonderzoek zijn na afloop besproken met de leerlingenraad, medewerkers en de MR van de school. 

De opbrengst van deze gesprekken en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden meegenomen in het jaarplan van 2023-2024.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Forta is een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Door met in elkaar in contact te blijven en problemen samen op te lossen is er een goede sfeer waar leerlingen tot leren komen en zich zelf kunnen zijn.

Zie voor sociaal veiligheidsplan: 

https://www.hetforta.nl/sociaal-veiligheidsplan/


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij bij alle leerlingen en ouders het ProZo! teveredenheidsonderzoek af. De resultaten worden besproken met de leerlingeraad, medewerkers en MR. De resultaten van het teveredenheidsonderzoek en de opbrengst van de gesprekken worden gebruikt bij het opstellen van het schoolplan en de jaarplannen.  

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven