Forta: Sterk in Praktijk

Jan van Kuikweg 12 1965 BB Heemskerk

 • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
 • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
 • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk
 • Schoolfoto van Forta: Sterk in Praktijk

In het kort

Toelichting van de school

 

Wat wij zijn
Wij zijn een school voor Praktijkonderwijs.

Waar wij voor staan

Voor ons staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De medewerkers zien uw kind als individu en proberen hem verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij te brengen om hem zo nieuwe leer- en levenservaringen te leren opdoen.

Wij vinden het bovendien erg belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school, zodat hij goed kan leren en zichzelf zo breed mogelijk kan ontplooien.

Wat wij willen uitstralen

Onze school staat voor kwaliteitsonderwijs, waarin het leerproces en het opdoen van positieve ervaringen van de individuele leerling centraal staan. Iedereen die op onze school werkt, doet er alles aan om de kans van slagen in het vervolgonderwijs en/of maatschappij zo groot mogelijk te maken. Het leren gebeurt dan ook in een leervriendelijke omgeving met duidelijke regels, zodat iedere leerling weet wat van hem verwacht wordt en wat hij van de medewerkers kan verwachten.

De uitgangspunten en doelstellingen waar wij ons voor inzetten zijn:

o                  Een prettige sfeer waarin je merkt dat je mag zijn wie je bent;

o                  Een goed en veilig leer- en werkklimaat;

o                  Extra begeleiding en ondersteuning waar nodig;

o                  Begeleiding naar een geschikte werkplek.

o                  Een goede aansluiting op het vervolgonderwijs

 

 

 

 

Kenmerken van de school

 • Algemeen bijzonder
 • Individuele leerroutes
 • Overzichtelijke en veilige omg
 • Leren door doen
 • Talentontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

 1. meeloopochtend

 2. meeloopochtend

 3. meeloopochtend

 4. meeloopochtend

 5. meeloopochtend

 6. meeloopochtend

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil. Theorie wordt tot leven gebracht en verdiept door middel van praktische vakken en stages.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus. De basisschool geeft alle leerlingen van groep 8 een advies mee voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen met het advies praktijkonderwijs hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten vaak een achterstand, met name op het gebied van taal en rekenen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven