SGM De Nieuwe Veste

Piet Heinstraat 1 7772 ZJ Hardenberg

Schoolfoto van SGM De Nieuwe Veste

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidonderzoek is uitgevoerd onder alle ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 1 en 3. De resultaten van de onderwijssoort brugjaar betreffen de resultaten van 1 mavo/havo, 1 havo/vwo en 3 havo/vwo. De onderwijssoort 3 havo/vwo wordt systeemtechnisch tot de brugklas gerekend. De resultaten van de onderwijssoort vmbo betreffen de resultaten van 1 vmbo basis/kader, 1 kader/mavo en 1 mavo/gl. Vanaf leerjaar 3 zijn de resultaten van de onderwijssoorten vmbo basis, vmbo kader en vmbo gl/mavo uitgesplitst per onderwijssoort.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven