SGM De Nieuwe Veste

Piet Heinstraat 1 7772 ZJ Hardenberg

Schoolfoto van SGM De Nieuwe Veste

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken/De Nieuwe Veste beschrijft wat, waarom en op welke manier wij de komende jaren het onderwijs vorm en inhoud geven. Onderwijs is altijd in beweging. Daarom stellen we ons schoolplan bij als dat nodig is en maken we jaarplannen per sector.  

Dit schoolplan betreft een voorlopige versie. Deze voorlopige versie van het schoolplan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 december 2018. De Medezeggenschapsraad heeft niet ingestemd met deze voorlopige versie. In samenwerking met de Medezeggenschapsraad wordt het schoolplan voor de komende jaren in schooljaar 2019/2020 nader gedefinieerd en uitgewerkt.  

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen ieder kind in de levensfase tussen 12 en 18 jaar, ongeacht zijn intellectuele niveau, ongeacht zijn afkomst en ongeacht zijn ondersteuningsbehoefte, de mogelijkheid bieden om bij hem of haar passend onderwijs te volgen. Een uitzondering vormen die kinderen voor wie een specifieke zorgindicatie is afgegeven. 

Wij beschikken naast de reguliere leerlingenzorg over allerlei soorten voorzieningen behalve speciaal onderwijs te weten;

  • praktijkonderwijs;
  • Pitstop Coevorden (tussenvoorziening waar leerlingen kunnen worden opgevangen en begeleid);
  • Topsupport Hardenberg (idem);soorten van opvang die ook het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan bieden;
  • ambulante begeleiding (orthopedagoog, gedragsspecialist).

De ondersteuning die wij bieden is maatwerk per leerling wordt in overleg met ouders gekeken welke ondersteuning nodig is. Wij maken deel uit van de samenwerkingsverbanden Zuidoost Drenthe (locatie Coevorden) en Noordoost Overijssel (locatie Hardenberg).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven