Lyceum Sancta Maria voor havo, atheneum en gymnasium

Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem

  • Schoolfoto van Lyceum Sancta Maria voor havo, atheneum en gymnasium
  • Schoolfoto van Lyceum Sancta Maria voor havo, atheneum en gymnasium
  • Schoolfoto van Lyceum Sancta Maria voor havo, atheneum en gymnasium
  • Schoolfoto van Lyceum Sancta Maria voor havo, atheneum en gymnasium
  • Schoolfoto van Lyceum Sancta Maria voor havo, atheneum en gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Sancta meet jaarlijks de tevredenheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers.

Het vensters-onderzoek maakt onderdeel uit van ons eigen jaarlijks tevredenheidsonderzoek. Met deze en andere uitkomsten houden we de school op koers en sturen we bij wanneer dat nodig is. 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de leerlingen van Sancta zich prettig en veilig voelen binnen de school. Dat blijkt ook uit het onderstaande onderzoek 'Schoolklimaat en Veiligheid'. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Sancta onderzoekt tevredenheid jaarlijks onder leerlingen, ouders en medewerkers. 

Het oudertevredenheidsonderzoek van Scholen op de kaart, maakt deel uit van een groter jaarlijks onderzoek. Met deze en andere uitkomsten houden we de school op koers en sturen bij als dat nodig is.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven