ISK Haarlem

Schoterstraat 4 2021 HH Haarlem

  • Schoolfoto van ISK Haarlem
  • Schoolfoto van ISK Haarlem
  • Schoolfoto van ISK Haarlem
  • Schoolfoto van ISK Haarlem

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Dit onderdeel wordt door de inspectie beoordeeld in de indicator Onderwijspositie. De school scoort op dit onderdeel goed. We behoren bij de 20% beter presterende scholen in Nederland. Er zijn veel leerlingen die opstromen naar hogere leerwegen. Er zijn maar weinig leerlingen die afstromen. Sinds een aantal jaren plaatst de school leerlingen in een specifieke leerweg. De school volgt de leerling intensief gedurende de schoolloopbaan. Er zijn specifieke leerlingbesprekingen en we betrekken de ouders bij de school. We proberen de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te diplomeren. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om examens op een hoger niveau af te nemen.

In de bijlage kunt u informatie inzien over de interne doorstroom van het schooljaar 2018 2019. De informatie betreft het aantal zittenblijvers in de onderbouw en het succes in de bovenbouw. We hebben in alle leerwegen weinig zittenblijvers en veel geslaagde leerlingen en scoren hoger dan de door de inspectie gestelde normen. 

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De afdeling GL/TL is in het kader van een herstelonderzoek op donderdag 17 januari 2019 bezocht door de inspectie. Het oordeel van de inspectie was goed nieuws voor de school. Ook deze afdeling biedt nu volgens de inspectie voldoende onderwijskwaliteit. De Onderwijsinspectie was erg te spreken over de ontwikkelingen die de afgelopen tijd zijn ingezet. “Het team werkt hard, is zeer betrokken bij de leerlingen en streeft continu naar verbeteringen”. Ook noemde de inspectie “het prettige schoolklimaat en een goede grip van docenten op de onderwijskwaliteit.”  We zijn als team heel erg blij met dit oordeel en zullen er alles aan doen om de onderwijskwaliteit steeds weer te verbeteren. Het rapport van de inspectie is als bijlage bijgevoegd.


Terug naar boven