ISK Haarlem

Schoterstraat 4 2021 HH Haarlem

  • Schoolfoto van ISK Haarlem
  • Schoolfoto van ISK Haarlem
  • Schoolfoto van ISK Haarlem
  • Schoolfoto van ISK Haarlem

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor jou
  • Kiezen wat bij jou past
  • Leren door doen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Sterren College kent 3 leerwegen:

Basis beroepsgerichte leerweg (BL), kader beroepsgerichte leerweg (KL), en de beroepsgerichte mavo (GL/TL).

In de basis beroepsgerichte leerweg streven we naar maximaal 18 leerlingen in de klas. De kader beroepsgerichte leerweg heeft maximaal 26 leerlingen in de klas en de beroepsgerichte mavo maximaal 28 leerlingen. Dit geldt voor alle leerjaren. Tijdens de praktijkvakken gaan we uit van groepen van circa 16 leerlingen. Leerlingen met een indicatie leerweg ondersteuning (lwoo) zullen voornamelijk in de basis beroepsgerichte leerweg zitten. Zij zitten in een klas van maximaal 18 leerlingen.

De grootste groep leerlingen zit in het 1e leerjaar in de basisberoepsgerichte leerweg. In het derde leerjaar is ongeveer 30% van de leerlingen in een hogere leerweg geplaatst. Er stromen bij ons dus veel leerlingen door op een hoger niveau dan het advies van de lagere school heeft aangegeven. Ons streven is om leerlingen niet te laten zittenblijven. Een alternatief is namelijk doorgaan op een ander niveau. Ook is het heel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven