SGM Eerste Chr Lyc VWO

Zuider Emmakade 43 2012 KN Haarlem

 • Schoolfoto van SGM Eerste Chr Lyc VWO
 • Schoolfoto van SGM Eerste Chr Lyc VWO

In het kort

Toelichting van de school

Missie
Het ECL verbindt door aandacht, respect en ruimte voor verschillen. Het ECL bereidt leerlingen voor op een kansrijke en verantwoordelijke rol in de complexe, pragmatische samenleving het ECL stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt.

Visie
Het ECL biedt een creatieve en veilige context voor verwerving van kennis en vaardigheden door leerlingen en medewerkers. Het besef dat onderlinge verschillen net zo belangrijk zijn als de overeenkomsten, is bepalend voor het klimaat van tolerantie en respect. We doen recht aan verschillen en leerlingen met verschillende talenten verdienen verschillende leerroutes.

Kenmerken van de school

 • Havo, atheneum en gymnasium
 • Cultuurprofielschool
 • Bètaprofilering
 • Prot. Christelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. Open lesmiddag (deur open om 14:00 uur)

  Meer informatie

 2. Informatieavond ouders 8e groepers

  Meer informatie

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het ECL heeft gecombineerde havo/vwo-brugklassen en daarnaast afzonderlijke atheneum- en gymnasiumbrugklassen. Vanaf klas 2 zijn er havo-, atheneum- en gymnasiumklassen. Omdat na de brugklas van een aantal leerlingen nog niet duidelijk is hoe zij zich verder ontwikkelen, is er een havo/vwo-klas 2.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1276

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven