ECL (havo, atheneum en gymnasium)

Zuider Emmakade 43 2012 KN Haarlem

 • Schoolfoto van ECL (havo, atheneum en gymnasium)
 • Schoolfoto van ECL (havo, atheneum en gymnasium)
 • Schoolfoto van ECL (havo, atheneum en gymnasium)

In het kort

Toelichting van de school

Missie
Het ECL verbindt door aandacht, respect en ruimte voor verschillen. Het ECL bereidt leerlingen voor op een kansrijke en verantwoordelijke rol in de complexe, pragmatische samenleving het ECL stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt.

Visie
Het ECL biedt een creatieve en veilige context voor verwerving van kennis en vaardigheden door leerlingen en medewerkers. Het besef dat onderlinge verschillen net zo belangrijk zijn als de overeenkomsten, is bepalend voor het klimaat van tolerantie en respect. We doen recht aan verschillen en leerlingen met verschillende talenten verdienen verschillende leerroutes.

Kenmerken van de school

 • Havo, atheneum en gymnasium
 • Cultuurprofielschool
 • Bètaprofilering
 • Prot. Christelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zowel de brugklas als klas 2 zijn onderverdeeld in een gecombineerde havo/vwo-klas of afzonderlijke atheneum- en gymnasiumbrugklassen. Vanaf klas 3 worden leerlingen in een havo-, atheneum- of gymnasiumklas geplaatst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1390

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven