ECL (havo, atheneum en gymnasium)

Zuider Emmakade 43 2012 KN Haarlem

  • Schoolfoto van ECL (havo, atheneum en gymnasium)
  • Schoolfoto van ECL (havo, atheneum en gymnasium)
  • Schoolfoto van ECL (havo, atheneum en gymnasium)

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het ECL profileert zich op het gebied van kunst en cultuur. Dit zit verweven in het hele schoolprogramma, ongeacht de profielkeuze van de leerlingen. Ondanks deze profilering kiest een groot aantal leerlingen op het vwo voor een natuurprofiel. Ook de leerlingen met een natuurprofiel kiezen regelmatig kunst als eindexamenvak. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is gebaseerd op het IRIS-beleidskader 'Motivatie om te leren'

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ECL is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland dat passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland co├Ârdineert. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven