Diamant College

Diamantlaan 12 9743 BG Groningen

Schoolfoto van Diamant College

In het kort

Toelichting van de school

Het Diamant College is een school waar de leerling centraal staat. Hier wordt onderwijs verzorgd aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De leerlingen op onze school hebben door hun gedrag, net even iets anders nodig van het onderwijs om het maximale uit zichzelf te kunnen halen en hun talenten te kunnen ontdekken en ontplooien.

Kenmerken van de school

  • Openheid
  • Respect
  • Betrouwbaarheid
  • Duidelijkheid
  • Kwaliteit

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen binnen ons onderwijs zijn schakelleerlingen. Dit betekent dat de onderwijsomgeving, de onderwijsinhoud en de onderwijszorg direct gericht zijn op het schakelen. In het Onderwijsmodel wordt dit verder uitgewerkt en toegelicht. Deze notitie geldt als een belangrijke basis voor ons onderwijs. Het perspectief van de individuele leerling is hierbij leidend. Om dit optimaal te kunnen realiseren werken we voortdurend aan een samenhangend en gecoördineerd onderwijsaanbod in samenwerking met andere scholen en ketenpartners.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?