De Startbaan praktijkcollege

Clematislaan 2 2803 AG Gouda

  • De Startbaan praktijkcollege is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (zml) en onze missie is "hier leer je hoe het werkt".
  • "Hier leer je hoe het werkt"

Dit doen we vanuit de pijlers Eigenaarschap, Relatie en ontwikkeling.
  • Schoolfoto van De Startbaan praktijkcollege
  • Alle leerlingen hebben een toekomstige betekenisvolle rol in onze maatschappij. Via een vervolgopleiding, werk of in een dagbestedingsvorm.
  • Schoolfoto van De Startbaan praktijkcollege

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Kenmerken van de school

  • educational needs/zml
  • hier leer je hoe het werkt
  • toeleiding vervolgonderwijs
  • arbeidsmarktgericht
  • dagbestedingsgericht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Startbaan praktijkcollege worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. We willen dat alle leerlingen een passende plek in de samenleving krijgen. We leiden de leerlingen op voor vervolgonderwijs (mbo e/o praktijkonderwijs), toeleiding naar werk of een vorm van dagbesteding. 

De leerlingen op De Startbaan praktijkcollege werken diplomagericht. De leerlingen kunnen een wettelijk erkend diploma behalen. Dit zijn de vso diploma's arbeidsmarktgericht (=gelijkgesteld in de wet aan het diploma praktijkonderwijs) of het vso diploma dagbesteding.

De Startbaan praktijkcollege (vso) heeft jaarlijks gemiddeld 80/85 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. De groepen hebben een groepsgrootte van gemiddeld 12/14+ leerlingen en er zijn 2 speciale plusgroepen voor 8 leerlingen per groep. In de plusgroep zitten leerlingen met een zeer intensieve begeleidingsbehoefte waarbij de permanente nabijheid van de leerkracht/ondersteuning bij de leerlingen nodig is om tot leren te komen. Daarnaast hebben deze leerlingen een vergelijkbare intensieve zorgbehoefte.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Startbaan praktijkcollege (vso) werkt met veel organisaties samen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld: bedrijfsleven, welzijnsinstellingen, centrum voor autisme, stichting Visio, kinderdagcentra, activiteitencentra, sociale werkvoorziening, arbeidsintegratieprojecten, stage-instellingen, Pabo's, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, sociaal pedagogische diensten, onderwijsbegeleidingsdiensten, inspectie, jeugdgezondheidszorg, opleidingsinstituten.

Terug naar boven