Wellantcollege Gouda

Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda

  • Schoolfoto van Wellantcollege Gouda
  • Schoolfoto van Wellantcollege Gouda
  • Schoolfoto van Wellantcollege Gouda
  • Schoolfoto van Wellantcollege Gouda
  • Schoolfoto van Wellantcollege Gouda

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen worden gevolgd via het CITO-VAS en met methode gebonden toetsen.

Op basis van deze resultaten worden niveaus bijgesteld. Definitieve determinatie vindt plaats in klas 2.

Wanneer de basisschool een dubbel advies geeft, wordt de leerling op het hoogste niveau geplaatst.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De leerling heeft gesprekken met de coach, 3 maal per jaar is er een driehoeksgesprek (kind - ouder - coach). Daarin worden persoonlijke leer- en ontwikkelingsdoelen gesteld.

Een leerling kan voor een enkel vak een hoger niveau gaan volgen, of opstromen naar een hoger niveau en kan een extra vak volgen. Dit binnen de gestelde kaders. Dit betekent ook dat een leerling die de Gemengde Leerweg volgt met een extra vak, het diploma Theoretische Leerweg kan behalen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017 - 2018 was het slagingspercentage 98 %

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

In het 4e leerjaar wordt getoetst over grotere hoeveelheden stof. Hiermee doen leerlingen examenervaring op. Schoolexamens worden gecontroleerd op kwaliteit door een andere docent. Resultaten van het landelijk examen (CE) en het schoolexamen (SE) worden jaarlijks vergeleken en besproken met de docenten. Dit met als doel de cijfers zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. De examens voor de basisberoepsgerichte- en de Kaderberoepsgerichte leerweg worden digitaal afgenomen. De examens voor de Gemengde Leerweg worden schriftelijk afgenomen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven