Yuverta chr. vmbo Gouda

Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda

  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Belangrijk feit om goed te kunnen functioneren is dat kinderen zich veilig voelen. Hier scoort de school goed op. We willen  expliciet aandacht voor lessen waarin de leerling een actieve rol krijgt. Hiervoor worden activerende digitale werkvormen gebruikt. Men is over de begeleiding van de coach zeer tevreden. Persoonlijke begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden staan daarbij centraal. De leerlingenraad krijgt een steeds belangrijkere plek in de school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheid ouders en leerlingen zijn voor ons cruciaal. Daarom overleggen we met zowel de ouder- als de leerlingenraad. Door de driehoeksgesprekken is de ouderbetrokkenheid (en daardoor de oudertevredenheid) toegenomen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven