Yuverta chr. vmbo Gouda

Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda

  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda
  • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Gouda

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden gevolgd via het CITO-VAS en met methode gebonden toetsen.

Op basis van deze resultaten worden niveaus bijgesteld. Definitieve determinatie vindt plaats in klas 2.

Wanneer de basisschool een dubbel advies geeft, wordt de leerling op het hoogste niveau geplaatst.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De leerling heeft gesprekken met de coach, 3 maal per jaar is er een driehoeksgesprek (kind - ouder - coach). Daarin worden persoonlijke leer- en ontwikkelingsdoelen gesteld.

Een leerling kan voor een enkel vak een hoger niveau gaan volgen, of opstromen naar een hoger niveau en kan een extra vak volgen. Dit binnen de gestelde kaders. Dit betekent ook dat een leerling die de Gemengde Leerweg volgt met een extra vak, het diploma Theoretische Leerweg kan behalen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017 - 2018 was het slagingspercentage 98 %

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In het 4e leerjaar wordt getoetst over grotere hoeveelheden stof. Hiermee doen leerlingen examenervaring op. Schoolexamens worden gecontroleerd op kwaliteit door een andere docent. Resultaten van het landelijk examen (CE) en het schoolexamen (SE) worden jaarlijks vergeleken en besproken met de docenten. Dit met als doel de cijfers zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. De examens voor de basisberoepsgerichte- en de Kaderberoepsgerichte leerweg worden digitaal afgenomen. De examens voor de Gemengde Leerweg worden schriftelijk afgenomen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van Wellantcollege Gouda stromen bovengemiddeld door naar het mbo Groen.

Met het behaalde diploma is iedere vorm van MBO mogelijk voor onze leerlingen.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven