De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

In het kort

Toelichting van de school

Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden!

De Cirkel is een christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Er zijn twee afdelingen: Speciaal Onderwijs (SO) voor 4 tot en met 12 jarigen en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren van 13 tot en met 19 jaar.

Onze leerlingen hebben vaak een (licht) verstandelijke beperking. Ze leren door dingen vaak te doen, met genoeg hulp en uitleg. De begeleiding is daarom altijd in de buurt. We leren je kind zo zelfstandig mogelijk te worden in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. En dat lukt: ieder op een eigen niveau. We hebben vertrouwen in onze leerlingen en hun ontwikkeling en we zijn samen trots op hun successen!

Lees meer over ons onderwijs voor 13 tot 19-jarigen.

Kenmerken van de school

  • Fijne, goede school
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Denken in mogelijkheden
  • Aandacht voor mensen
  • Experts in ZML-onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal in ons speciaal onderwijs is stabiel en schommelt altijd licht. We zien een trend dat er kinderen vanuit het (speciaal) basisonderwijs instromen in ons voortgezet speciaal onderwijs-zml. Hier volgen zo'n 60 tot 70 leerlingen onderwijs. 
We hechten aan onze kleinschaligheid, omdat onze kinderen daar goed in gedijen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Als streekschool voor zml-onderwijs werken we samen met heel veel ketenpartners uit vier provincies. (zie ons voedingsgebied)

Ons uitgangspunt daarbij is dat contact over elke leerling maatwerk is. Steeds wordt een individuele afweging gemaakt of er sprake is van een mogelijke verwijzing naar De Cirkel. 

In de regio Gorinchem werken we samen met:

• scholen voor zmlk in de regio

• onderwijsinstellingen als pabo en roc

• nascholingsinstellingen

Samenwerking met instellingen voor gezondheid of welzijn:

• gemeenten

• instellingen/stichtingen voor mensen met een beperking, zoals Syndion en Philadelphia

• sociaal pedagogische diensten

• CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

• verschillende RIAGG’s

• woonvoorzieningen

• educatieve diensten

• kinderdagcentra

• Medisch Kleuter Dagverblijf

• GGD’s 

• organisaties voor arbeidsopleiding

Terug naar boven