De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Cirkel heeft een zorgteam: de ‘Commissie van Begeleiding’. Dit team bestaat uit de directeur, de teamleider, de orthopedagoog/psycholoog, de maatschappelijk werkende, zorgcoördinatoren en de schoolarts. De coördinatie van en de verantwoording voor de leerlingenzorg liggen bij dit team.

Speciale zorg
Aan De Cirkel zijn ook verschillende zorgspecialisten verbonden, zoals een logopediste, een fysiotherapeut en een specialist voor de motorische remedial teaching (MRT).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven