Windroos

Koningin Wilhelminalaan 2 4205 ET Gorinchem

  • Schoolfoto van Windroos
  • Schoolfoto van Windroos
  • Schoolfoto van Windroos

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We hebben ruim 220 leerlingen in een overzichtelijk gebouw rondlopen. Iedereen kent iedereen. Leerlingen weten dat ze 'gekend' zijn en voelen zich veilig. Wij werken aan onderwijs wat aansluit bij de individuele leerling. We willen individuele leerlingen op hun eigen niveau uitdaging bieden.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Windroos is een kleinschalige school met bijna 220 leerlingen. Door allerlei lessen en trainingen (o.a. weerbaarheidstraining voor iedereen) proberen we binnen school de veiligheid en de sfeer te waarborgen. Ons zorg-adviesteam ondersteunt daarbij. Dit team bestaat uit een zorgcoördinator, leerlingbegeleiders, remedial teacher, weerbaarheidsdocent en een LOB-er.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders en school. In het begin van het schooljaar organiseren we voor elke klas een avond waarop ouders kennis kunnen maken met de school en de mentor. Na elk rapport wordt er een spreekavond gehouden voor de ouders/verzorgers. En natuurlijk is tussentijds contact, op school of thuis, altijd mogelijk. De ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de mentor.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven