Het Stedelijk Alpha

Wethouder Beversstraat 195 7543 BK Enschede

 • Schoolfoto van Het Stedelijk Alpha
 • Schoolfoto van Het Stedelijk Alpha
 • Schoolfoto van Het Stedelijk Alpha

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Stedelijk Alpha kent de de volgende profielen:

 • Produceren, Installeren & Energie
 • Media, Vormgeving & ICT
 • Bouw, Wonen & Interieur
 • Zorg & Welzijn
 • Dienstverlening & Producten

Je profiel bestaat uit een verplicht gemeenschappelijk deel en een beroepskeuzeprofieldeel. Na het behalen van je vmbo diploma kun je doorstromen naar het mbo. Met een Kaderdiploma heb je toegang tot mbo niveau 3 of 4 en met het basisdiploma heb je toegang tot niveau 2 van het mbo. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De mentor is de spil in de ondersteuning die door het team wordt geboden. Het Stedelijk Alpha werkt met een intensieve leerlingbespreking, waar behalve de prestaties ook het welbevinden van de leerling aandacht krijgt. Waar nodig wordt planmatige begeleiding voor de leerling ingezet.

We vinden het bij ons op school belangrijk dat ondersteuning aanwezig is en dat je er gebruik van kunt maken als je dat nodig hebt. Daarom is op alle locaties van Het Stedelijk een Locatie Ondersteunings Groep (LOG) aanwezig. 

De LOG bestaat uit:

 • een teamleider ondersteuning 
 • een ondersteuningsdocent
 • een orthopedagoog

Meer weten? Ga naar hetstedelijk.nl/alpha

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven