Het Stedelijk Innova

Gronausestraat 300 7533 BM Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk Innova
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Innova
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Innova

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs: de leerling staat centraal

Met ingang van schooljaar 2014-2015  zal de begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs op weg naar het vervolgonderwijs of een plaats op de arbeidsmarkt, radicaal gaan veranderen. We zullen niet langer spreken van ‘zorg’ (voor), maar over ‘ondersteuning’ (van). Daarbij zal de ondersteuning zich niet beperken tot die leerlingen die dreigen uit te vallen, maar tot alle leerlingen. Het Stedelijk Lyceum heeft naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling ook aandacht voor de sociaal emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Door verbinding en samenwerking te zoeken met ouders, waarin de leerling centraal staat, probeert Het Stedelijk Lyceum de leerling te ondersteunen in de schoolloopbaan.  

Locatie Ondersteuning Groep:

De Stedelijke mavo heeft een locatie ondersteuningsgroep van vier personen; een ondersteuningscoördinator, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsonderwijsassistent en een orthopedagoog. Zij maken deel uit van het Expertisecentrum.

Zij gaan condities scheppen en activiteiten ondernemen die erop gericht zijn dat leerlingen en docenten zowel individueel als in groepsverband optimaal kunnen profiteren, met als doel:  aansluiten op de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.

Op Het Stedelijk Lyceum vinden wij het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met verschillen. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De mentor is degene die veel zaken weet van de leerlingen. Hij onderhoudt de contacten met de leerlingen en  de ouders. Als een van deze partijen vindt dat de leerling baat zou hebben bij een training, coaching en/ of ondersteuning, dan kan dat bij de mentor worden aangegeven.

Een uitvoerige beschrijving van het ondersteuningsprofiel van Innova is hier... te vinden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven