Het Stedelijk College Zuid

Tiemeister 20 7541 WG Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk College Zuid
  • Schoolfoto van Het Stedelijk College Zuid
  • Schoolfoto van Het Stedelijk College Zuid
  • Schoolfoto van Het Stedelijk College Zuid

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school is zich bewust van de resultaten. We werken met leerling- en ouderklankbordgroepen. Leerlingparticipatie krijgt een grote rol met als doel dat onze leerlingen zich gekend en gehoord voelen. Hun mening doet er toe.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Stedelijk Lyceum vindt dat alle leerlingen, ouders en medewerkers zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. Dat geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen.

De notitie ‘De Veilige school’ van Het Stedelijk Lyceum is geschreven voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van Het Stedelijk Lyceum. Het geeft het beleid van de school weer t.a.v. veiligheid. Het Stedelijk Lyceum beschrijft in deze notitie wat de school verstaat onder grensoverschrijdend gedrag, wat leerlingen en ouders van school mogen verwachten en andersom, de preventieve aanpak, hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag met daarin de aanpak, de rollen en taken van de betrokken partijen binnen de school.

Met deze notitie spreekt Het Stedelijk Lyceum heel duidelijk uit dat de school alle leerlingen, ouders en medewerkers een veilig pedagogisch klimaat wil bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door het scheppen van een open en prettige werksfeer op school, in de klas en daarbuiten, draagt de school bij aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het hoofddoel van deze notitie is hoe we op Het Stedelijk Lyceum tot een veilige school willen komen door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school is zich bewust van de resultaten. We werken met leerling- en ouderklankbordgroepen. Leerlingparticipatie krijgt een grote rol met als doel dat onze leerlingen zich gekend en gehoord voelen. Hun mening doet er toe.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven