Het Stedelijk Kottenpark

Lyceumlaan 30 7522 GK Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk Kottenpark
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Kottenpark
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Kottenpark

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het vwo laat een bovengemiddelde keuze zien voor de profielen NT en NG.  Dit is een gevolg van de extra aandacht die wordt gegeven aan de exacte vakken en de samenwerking met de UT en Saxion.  

Al jaren heeft de havo-leerling een voorkeur voor een alpha-profiel, met name het profiel E&M. Saxion is een project opgestart om de havo-leerlingen enthousiast te krijgen voor de techniek. Havo leerlingen kunnen hier kennis maken met techniek, zodat ze een beter beeld krijgen. Het Kottenpark doet mee met dit project. Het Fun Park Challenge, zoals het project heet, wordt georganiseerd door het Programma Bètatechniek van Saxion, in samenwerking met Tauw BV en Avonturenpark Hellendoorn. In dit project staat het bouwen van een eigen pretpark centraal. Erg uitdagend en boeiend.

.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Kottenpark biedt onderwijs dat een bijdrage levert aan de intellectuele, sociaal-emotionele, maatschappelijke en culturele zelfontplooiing van jongeren in een veilige omgeving. Aan het ontwikkelen van talenten op het gebied van cultuur, muziek, dans, drama en beeldende vorming wordt veel aandacht besteed.

We vinden het belangrijk om leerlingen op te leiden voor een passend diploma dat mogelijkheden biedt voor een succesvolle afronden van een aansluitende vervolgopleiding.  

Het Kottenpark wil ook dat leerlingen zich verbonden voelen met de school en met elkaar. De school moet een plek zijn waarin leerlingen en personeel veilig zijn en die geborgenheid biedt. Dit is essentieel voor hun persoonlijke ontwikkeling en voorwaarde om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

“Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de klas en is erop gericht je handvatten te geven waarmee je vooruit kunt komen. Daarbij leer je keuzes te maken die passen bij je manier van leren. ”

Het Stedelijk heeft aandacht voor jouw ontwikkeling. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol. Deze is goed op de hoogte van jouw ontwikkelingen bij ons op school en je eerste aanspreekpunt voor vragen. Soms gaat leren even wat moeilijker en heb je tijdelijk ondersteuning nodig. Dan kun je terecht bij het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO).

Locatie Ondersteunings Groep (LOG)
We vinden het bij ons op school belangrijk dat ondersteuning aanwezig is en dat je er gebruik van kunt maken als je dat nodig hebt. Daarom is op alle locaties van Het Stedelijk een Locatie Ondersteunings Groep (LOG) aanwezig. De LOG bestaat uit:een teamleider ondersteuning een ondersteuningsdocenteen orthopedagoog.

De medewerkers werken intensief samen met jouw mentor(en) en kijken naar jouw behoefte en ontwikkeling. Extra begeleidingsmogelijkheden kunnen in kaart gebracht worden en voor je worden opgezet. Op Het Stedelijk mag je zijn wie je bent en stippelen we samen een leerroute uit die bij je past. ‍

Meer weten? Klik hier!

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven