Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen

Boendersveld 3 1602 DK Enkhuizen

  • Brugklasleerlingen hebben hun eigen brugklasdomein waar zij in een huiselijke omgeving kunnen werken.
  • Elke leerling heeft een eigen mentor. Deze komt ook op huisbezoek! Bij de mentor kan de leerling terecht met alle vragen of problemen.
  • Er is veel ruimte gemaakt voor ondersteuning. Zorg is een van de belangrijkste pijlers van onze school!
  • Tweetalig onderwijs is op alle niveaus binnen de RSG te volgen. Cambridge is Engels op zeer hoog niveau en te volgen in de bovenbouw.
  • De RSG is een fijne school waar leerlingen zich veilig voelen en een gezellige tijd beleven met veel activiteiten.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Om toegelaten te worden op de RSG moet het advies van de basisschool minimaal vmbo-tl vermelden. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school verstrekt haar gegevens aan de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie verwerkt deze gegevens en maakt de resultaten hiervan openbaar.
Doorstroomgegevens en examenresultaat zijn tesamen met onderliggende indicatoren op de site www.onderwijsinspectie.nl te vinden.

Terug naar boven