Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen

Boendersveld 3 1602 DK Enkhuizen

  • Brugklasleerlingen hebben hun eigen brugklasdomein waar zij in een huiselijke omgeving kunnen werken.
  • Elke leerling heeft een eigen mentor. Deze komt ook op huisbezoek! Bij de mentor kan de leerling terecht met alle vragen of problemen.
  • Er is veel ruimte gemaakt voor ondersteuning. Zorg is een van de belangrijkste pijlers van onze school!
  • Tweetalig onderwijs is op alle niveaus binnen de RSG te volgen. Cambridge is Engels op zeer hoog niveau en te volgen in de bovenbouw.
  • De RSG is een fijne school waar leerlingen zich veilig voelen en een gezellige tijd beleven met veel activiteiten.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Om toegelaten te worden op de RSG moet het advies van de basisschool minimaal vmbo-tl vermelden. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school verstrekt haar gegevens aan de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie verwerkt deze gegevens en maakt de resultaten hiervan openbaar.
Doorstroomgegevens en examenresultaat zijn tesamen met onderliggende indicatoren op de site www.onderwijsinspectie.nl te vinden.

Terug naar boven