Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen

Boendersveld 3 1602 DK Enkhuizen

  • Brugklasleerlingen hebben hun eigen brugklasdomein waar zij in een huiselijke omgeving kunnen werken.
  • Elke leerling heeft een eigen mentor. Deze komt ook op huisbezoek! Bij de mentor kan de leerling terecht met alle vragen of problemen.
  • Er is veel ruimte gemaakt voor ondersteuning. Zorg is een van de belangrijkste pijlers van onze school!
  • Tweetalig onderwijs is op alle niveaus binnen de RSG te volgen. Cambridge is Engels op zeer hoog niveau en te volgen in de bovenbouw.
  • De RSG is een fijne school waar leerlingen zich veilig voelen en een gezellige tijd beleven met veel activiteiten.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan wordt beschreven hoe de RSG koers zet naar 2024.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het School OndersteuningsProfiel (SOP) van de RSG Enkhuizen is vastgelegd hoe de school met zorgleerlingen om gaat en hoe het contact met de ouders wordt geregeld. De school geeft hiermee inzicht in de voorzieningen die ingezet worden voor een deskundige begeleiding van deze leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven