Augustinianum

Dirk Boutslaan 25 5613 LH Eindhoven

  • Schoolfoto van Augustinianum
  • Schoolfoto van Augustinianum
  • Schoolfoto van Augustinianum
  • Schoolfoto van Augustinianum
  • Schoolfoto van Augustinianum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Augustinianum is Universumschool: we hebben vooral op het VWO veel leerlingen die een betaprofiel kiezen. Op het HAVO wordt meer gekozen voor de maatschappijprofielen: met name Economie en Maatschappij is een veel gekozen profiel. De profielkeuze wordt intensief begeleid door mentoren en decanen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op het Augustinianum hebben we de overtuiging dat de docent voor een belangrijk deel de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. We investeren daarom in goede docenten en sturen op resultaten. Ons beleid ligt vast in het strategisch beleidsplan. Daaronder liggen jaarlijks opgestelde, uitgevoerde en geëvalueerde beleidsnotities. Onze school heeft een teamstructuur. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan van het Augustinianum gaat uit van de missie van de school. Uitgangspunt is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Die ondersteuning kan intern of extern worden aangeboden.In de begeleiding van leerlingen staan de mentor en de vakdocent centraal. Extra zorg kan worden geboden door counselors of  leerlingbegeleiders. Wanneer dan onvoldoende hulp kan worden geboden, of bij specifieke situaties kan het zorgadviesteam worden ingeschakeld. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven