Vakcollege Eindhoven

Geert Grootestraat 1-01 5643 RB Eindhoven

Schoolgebouw Vakcollege Eindhoven

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school evalueert jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen. De uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken worden besproken met het team en de deelraad.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vakcollege Eindhoven is een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig en gekend voelen. Leerlingen kunnen hun ambities waarmaken en prestaties optimaliseren, doordat de school veiligheid en geborgenheid biedt. We realiseren deze 'warme' omgeving, door de school zo te organiseren dat we alle leerlingen als persoon goed kennen en dat we weten welke vorderingen en ontwikkelingen er zijn. De teamstructuur en het mentoraat spelen daarbij een belangrijke rol.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school evalueert een keer per twee jaar de tevredenheid van ouders. Feedback van ouders wordt serieus genomen. Ouders uit de deelraad worden uitgenodigd om mee te praten over de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven