PRO Drachten | praktijkonderwijs en pro-vmbo

De Ring 6 9202 NW Drachten

  • Schoolfoto van PRO Drachten | praktijkonderwijs en pro-vmbo
  • Schoolfoto van PRO Drachten | praktijkonderwijs en pro-vmbo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De vragenlijst van ProZo wordt jaarlijks afgenomen. De resultaten laten een positief beeld zien. In grote lijnen zijn leerlingen tevreden over de school. Leerlingen geven de hoogste score bij het onderwerp veiligheid. De leerlingen van De Ring voelen zich veilig op onze school en zijn tevreden over de lessen, de docenten en de stages. De scores van De Ring zijn dan ook hoger dan het landelijk gemiddelde.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,8
vergelijkbare scholen
7,3

Terug naar boven