PRO Drachten | praktijkonderwijs en pro-vmbo

De Ring 6 9202 NW Drachten

  • Schoolfoto van PRO Drachten | praktijkonderwijs en pro-vmbo
  • Schoolfoto van PRO Drachten | praktijkonderwijs en pro-vmbo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Locatie Ring biedt het volgende onderwijsniveau aan in leerjaar 3: praktijkonderwijs. 

Alle derdejaars volgen onderwijs op het niveau van het basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Negen leerlingen hebben een symbiose-traject gevolgd waarbij ze per 1/2/2018 de overstap gemaakt hebben naar het MBO. Alle leerlingen (100%) hebben het Entree-diploma behaald en volgen sinds 1 augustus een opleiding op niveau 2 MBO.
Zeven leerlingen hebben in 2019 het symbiose-traject succesvol gevolgd, en volgen sinds 1 aug. 2020 een opleiding op niveau 2 MBO.

De Boris-Praktijkverklaringen konden in 2017/2018 pas voor het eerst geregistreerd worden. Daarom staat er slechts één oranje punt in de grafiek bij 2017/2018 en niets in de jaren daarvoor. In de jaren 2018/2019, 2019/2020 zijn er gemiddeld tien praktijkverklaringen geregistreerd.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven