Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix

Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht

  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit reacties van leerlingen en oud-leerlingen weten we dat ze tevreden zijn over onze school. In de voorgaande schooljaren werd dit bevestigd door de uitslag van de enquête die onder de leerlingen afgenomen werd. De nieuwe enquêtes zijn afgenomen in maart onder de leerlingen van PrO, VMBO (onderbouw), VMBO-gt (bovenbouw), HAVO en VWO leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Uit reacties van leerlingen en oud-leerlingen weten we dat ze tevreden zijn over onze school. In de voorgaande schooljaren werd dit bevestigd door de uitslag van de enquête die onder de leerlingen afgenomen werd. De nieuwe enquêtes zijn afgenomen in maart onder de leerlingen van de Pro.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,6
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen .

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen.

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In mentorlessen en bij andere gelegenheden spreken wij met onze leerlingen over hoe we met elkaar een fijne en veilige school kunnen krijgen. Zo wordt over pesten in het mentoruur in de brugklas gesproken. Daarnaast zijn verschillende personeelsleden opgeleid als EHBO-er en/of BHV-er. Er is afstemming en samenwerking met het Leerpark in Dordrecht over het veiligheidsbeleid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquete is afgenomen in maart. De uitslag van deze enquête is verdeeld in vijf groepen: PrO, VMBO (onderbouw), VMBO-gt (bovenbouw), HAVO en VWO. De uitslag laat zien dat ouders tevreden zijn over onze school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven