Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix

Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht

 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Marnix

In het kort

Toelichting van de school

De kenmerken van ons gebouw zijn tegelijk de kenmerken van onze locatie: transparant, open, de menselijke maat en overzichtelijk. Er is veel aandacht voor de leerling en de sfeer wordt als prettig ervaren. Door de indeling in teams zijn er korte lijnen tussen docenten en leerlingen. We zijn voorstander van een gedegen onderwijsaanbod, waarin veel kennis en vaardigheden aangeleerd worden. Onze onderwijsvisie vindt u terug in het Schoolplan. Naast ons onderwijsaanbod worden er leuke en zinvolle activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals projecten en excursies.

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die (nog) niet in staat zijn het onderwijs te volgen op een school voor vmbo. De meeste jongeren die het praktijkonderwijs hebben afgerond krijgen een baan. Sommigen kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding in het vmbo of het mbo, of een opleiding volgen die een brancheorganisatie aanbiedt.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
857

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?