Revius Lyceum Doorn

Driebergsestraatweg 6 C 3941 ZX Doorn

  • Het glas in lood kunstwerk 'Jacob en de ladder' is uit het oude schoolgebouw meegekomen naar het nieuwe gebouw. Het siert nu de studiezaal.
  • Schoolfoto van Revius Lyceum Doorn
  • Schoolfoto van Revius Lyceum Doorn
  • Schoolfoto van Revius Lyceum Doorn

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan geeft de school weer wat de beleidsplannen voor de komende jaren zijn. In de bijlage is het Schoolplan 2016 - 2023 opgenomen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Visie op zorg
Zorg is een verantwoordelijkheid van iedereen die op school met leerlingen te maken heeft, maar wordt in de eerste plaats gegeven in het primaire proces. Zorg waar zorg hoort: in de klas. De mentor is de spil in de zorg en signaleert als er extra zorg nodig is voor een leerling. Hij heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, zijn ouders en de docenten.

Extra zorg
Heeft een leerling meer zorg nodig, dan volgt er interne hulp door speciaal daarvoor opgeleide functionarissen. Op het Revius kunnen wij licht specialistische hulp bieden. Op onze website is meer informatie te vinden over de ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoefte.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven