Revius Lyceum Doorn

Driebergsestraatweg 6 C 3941 ZX Doorn

  • Het glas in lood kunstwerk 'Jacob en de ladder' is uit het oude schoolgebouw meegekomen naar het nieuwe gebouw. Het siert nu de studiezaal.
  • Schoolfoto van Revius Lyceum Doorn
  • Schoolfoto van Revius Lyceum Doorn
  • Schoolfoto van Revius Lyceum Doorn

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 zijn gedurende langere tijd onze leerlingen niet op school geweest maar was er sprake van afstandsonderwijs. We zagen dat in dit jaar de respons op de leerling- en oudertevredenheid ook heel laag was. Slechts 9 % van onze leerlingen had de vragenlijst ingevuld. Voor de havo-afdeling was dat slechts 4 %. Deze lage respons vertekent de resultaten.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Revius Lyceum is een school waar leerlingen zich veilig voelen. Incidenten m.b.t. agressie of diefstal komen zelden voor. Leerlingen geven aan dat het zo prettig is op onze school "omdat je jezelf kan zijn". Wij hebbe daarover verschillende protocollen en overeenkomsten opgesteld. U kunt die hier raadplegen

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 zijn gedurende langere tijd onze leerlingen en ouders niet op school geweest maar was er sprake van afstandsonderwijs. We zagen dat in dit jaar de respons op de leerling- en oudertevredenheid ook heel laag was. Slechts 15% van de ouders had de vragenlijst ingevuld. Deze lage respons vertekent de resultaten.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven