Panora Lyceum

Holterweg 121 7001 EK Doetinchem

  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum is een leer- en oefenplaats waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Uitgangspunten zijn respect voor jezelf, elkaar en je omgeving. Open en eerlijke communicatie en omgang met elkaar zijn daarvan de uitwerking. 

De schoolorganisatie is opgesplitst in drie afdelingen met ieder eigen ruimtes en docententeams. De kleinschaligheid draagt bij aan de sociale veiligheid.

Het Steunpunt Passend Onderwijs is er voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De werkzaamheden zijn erop gericht ook extra kwetsbare leerlingen zo regulier mogelijk te laten deelnemen aan het onderwijs. Daarnaast coachen deze medewerkers collega’s bij het lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Er zijn twee interne vertrouwenspersonen. Als er een klacht ingediend wordt, dan kan de interne vertrouwenspersoon helpen deze goed af te handelen, onder andere door gesprekken te begeleiden.  De interne vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht om.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven