Panora Lyceum

Holterweg 121 7001 EK Doetinchem

  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum
  • Schoolfoto van Panora Lyceum

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

‘Op je best zijn’, dat is ons streven voor iedereen binnen school. In de meeste gevallen heb je voldoende steun bij vrienden, medeleerlingen, je ouders of de mentor. Soms is dit nog niet voldoende en heb je iets of iemand anders nodig. Daarvoor hebben wij op school een ondersteuningsteam. In dit team zitten mensen die kennis en ervaring hebben om de leerling te helpen.Oplossingsgerichte werkwijze Via jouw mentor kun jij (of je ouders) terecht bij het ondersteuningsteam. Binnen het ondersteuningsteam werken we zoveel mogelijk ‘vraaggestuurd’, dat wil zeggen dat wij aansluiten bij jouw vraag. Jouw (onderwijs)behoeften staan centraal. We richten ons op jouw kwaliteiten en talenten, op jouw ouders, de medeleerlingen en de docenten.Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding, zorgen wij er samen voor dat je op je best kunt zijn.Heb je vragen over de ondersteuning op het Panora Lyceum? Mail naar info@panoralyceum.nl. Of bekijk ons ondersteuningsprofiel.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven