De Boerhaave

Herman Boerhaavelaan 1 7415 ES Deventer

  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Binnen de school vinden wij het van groot belang om de tevredenheid van leerlingen te monitoren. In verband met Corona is een aangepaste variant van de tevredenheidspeiling afgenomen bij alle leerlingen. De resultaten hiervan vindt u in de download hiernaast.

Net als andere jaren blijkt uit de resultaten van de leerlingenenquête dat De Boerhaave als een veilige en prettige school ervaren wordt. Leerlingen worden door docenten met respect behandeld en ervaren een prettig contact met de mentor. De aansluiting van de lessen bij de actualiteit vraagt onze aandacht in de komende periode.

Download tevredenheidsrapport Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven