De Boerhaave

Herman Boerhaavelaan 1 7415 ES Deventer

  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave
  • Schoolfoto van De Boerhaave

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van de Boerhaave is tot stand gekomen in samenwerking met leerlingen, docenten en de schoolleiding. Het is hiernaast te downloaden. In het schoolplan kunt u alles lezen over onze missie: Samen je weg vinden in leren en leven.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven onze leerlingen de ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf in de volledige breedte te ontwikkelen. Onze ondersteuning laten we aansluiten bij wat een leerling nodig heeft, de leerling staat hierin altijd centraal. Samen met ouders, docenten en de leerling zorgen we voor een passende ondersteuning, zo vormen wij voor iedere leerling een prettige plek. Leest u vooral op onze website de ruime mogelijkheden voor begeleiding.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven