De Boerhaave

Herman Boerhaavelaan 1 7415 ES Deventer

 • Schoolfoto van De Boerhaave
 • Schoolfoto van De Boerhaave
 • Schoolfoto van De Boerhaave
 • Schoolfoto van De Boerhaave
 • Schoolfoto van De Boerhaave

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Boerhaave is een driejarige onderbouwschool voor gymnasium, atheneum en havo. Een profielkeuze wordt in de loop van het derde jaar gemaakt. De profielkeuzes worden daarom pas in het vierde jaar zichtbaar. Vrijwel alle leerlingen van De Boerhaave gaan naar de bovenbouw op Het Vlier. Daarom verwijzen wij u graag door naar het SchoolVenster van Het Vlier voor de profielkeuzes.

Het schoolplan

Toelichting van de school

Speerpunten voor het onderwijs op De Boerhaave:

 • De betrokkenheid en invloed van leerlingen ten aanzien van de verschillende onderdelen van het onderwijs vergroten.
 • Kennis is maar de helft, we vergroten de aandacht voor de ontwikkeling van de leerling als heel de mens.
 • Verbetering van de aansluiting klas 3 op klas 4 via samenwerking met Het Vlier.
 • Profilering van het gymnasium versterken.
 • Samenwerkingen met externe partners voor het verder vergroten van betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen.
 • Contextrijk en vakoverstijgend onderwijs vormgeven: de oriëntatieweken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven onze leerlingen de ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf in de volledige breedte te ontwikkelen. Onze ondersteuning laten we aansluiten bij wat een leerling nodig heeft, de leerling staat hierin altijd centraal. Samen met ouders, docenten en de leerling zorgen we voor een passende ondersteuning, zo vormen wij voor iedere leerling een prettige plek. Leest u vooral op onze website de ruime mogelijkheden voor begeleiding.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven