Lyceum aan Zee

Drs. F. Bijlweg 6 1784 MC Den Helder

  • Schoolfoto van Lyceum aan Zee
  • Schoolfoto van Lyceum aan Zee

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het lyceum neemt de feedback van leerlingen uitermate serieus. Naast de jaarlijkse meting van de algemene tevredenheid is er onder andere een zeer actieve leerlingenraad, worden er klankbordsessies georganiseerd en staat de schoolleiding leerlingen altijd te woord. Uiteraard kijken we altijd waar verbeteringen mogelijk zijn.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sfeer is essentieel onderdeel van hoe de leerling de school ervaart. Er wordt gestreefd naar een cultuur waarbinnen de omgangsnormen voor alle leerlingen en medewerkers duidelijk en houdbaar zijn. En als het nodig is dan wordt er individuele begeleiding en ondersteuning geboden aan leerlingen, wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van pesten en wordt er regelmatig met leerlingen gesproken over omgang met elkaar en verbeteringen die binnen school doorgevoerd kunnen worden. In 2022-2023 zijn is de afdeling vmbo-TL volledig samengegaan met de afdelingen havo en vwo. Na een periode van gewenning heeft iedereen weer zijn plekje gevonden.

Leerlingen voelen zich op het lyceum over het algemeen veilig. Dit komt onder meer door de bespreekcultuur die open en eerlijk is. In verschillende lessen en door verschillende coördinatoren is er regelmatig aandacht voor omgang met elkaar, zowel op fysiek als op online vlak.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De driehoek ouder-leerling-school is een belangrijk speerpunt binnen Scholen aan Zee. Er wordt continu gestreefd om ouders goed te informeren en zoveel mogelijk te betrekken. De uitkomsten van de tevredenheidsmeting worden gebruikt om verbeteringen in de school aan te brengen en biedt input voor de gesprekken met de ouderraad.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven