Heldring College

Morsestraat 1 2517 RZ Den Haag

Schoolfoto van Heldring College

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen worden begeleid door uitstekende mentoren. Zij motiveren de leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen en helpen hen met problemen als die het leren in de weg zitten. Door goed en vaak te overleggen met ouders maar ook streng te zijn op verzuim en te laat komen, lukt het ons om veel leerlingen te laten overgaan naar een volgende klas. Vaak stromen leerlingen ook op, bijvoorbeeld van basis naar kader of van kader naar TL niveau.

 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het schooljaar 2019-2020 is voor de eindexamenleerlingen in verband met corona niet afgesloten met een CE. In plaats daarvan was het eind gemiddelde van alle schoolexamens leidend voor de zogenaamde 'slaag zak regeling'. Op basis van deze regeling hadden we 100% geslaagden.


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld examencijfer ligt ongeveer 0,2 - 0,4 lager dan het landelijk gemiddelde.

Omdat wij veel leerlingen op een hoger niveau het diploma laten halen, liggen de gemiddelde cijfers iets lager. Maar nog wel goed in de ogen van de inspectie die ons onderwijs als voldoende beoordeeld. Denken in kansen voor leerlingen zorgt dus voor meer succes. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen stromen op niveau door naar het MBO. Met name in de KBL en de theoretische leerweg / MAVO stromen veel leerlingen door naar niveau 4 in het MBO. Ook hier weten wij veel van de leerlingen te stimuleren het maximale te halen. 
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft in 2016 op basis van een kwaliteitsonderzoek vastgesteld dat het onderwijs van het Heldring college van voldoende kwaliteit is.

In het kader van 'Inspectietoezicht nieuwe stijl' heeft de Onderwijsinspectie in november 2019 onze onderwijsgegevens gecontroleerd op basis van de inspectie indicatoren. Op basis van deze controle heeft de inspectie weer vastgesteld dat het onderwijs van het Heldring college van voldoende kwaliteit is.

Terug naar boven