Heldring Business School

Morsestraat 1 2517 RZ Den Haag

Schoolfoto van Heldring Business School

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we als school veel aandacht besteed aan op o.a. het op tijd komen, respectvol gedrag vertonen en het inhalen van gemiste lesstof na corona tijd.

Onze leerlingen zijn tevreden over het schoolklimaat en de veiligheid.  

We scoren op alle onderdelen voldoende tot goed en daar zijn we trots op.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn we als school een stuk strenger geworden op o.a. te laat komen, respectvol gedrag vertonen en het verplicht inhalen als je lesstof hebt gemist. Leerlingen zijn hier intussen aardig aan gewend en laten in hun gedrag een veel positievere houding zien.

De leerlingen zijn over het algemeen heel tevreden over de sfeer en veiligheid op school.

In deze tevredenheidspeiling is het onderdeel 'Monitor sociale veiligheid' opgenomen.

De leerlingen willen graag meer activiteiten georganiseerd zien. Dat gaan we zeker doen! Na de corona tijd heeft iedereen daar weer zin in.

Ook willen de leerlingen graag meer zeggenschap. We hebben de leerlingenraad opnieuw vorm gegeven. Daarnaast hebben twee leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad.

Verder valt op dat ze graag meer nieuwe dingen willen leren. Ook dat nemen we mee in ons beleid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven