Hofstad Lyceum

Colijnplein 9 2555 HA Den Haag

Schoolfoto van Hofstad Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De cijfers zoals gepubliceerd geven voor de brugperiode een ruime voldoende, echter bij de havo en vwo afdeling is er sprake van een matige voldoende. Extra reden voor ons om zorgvuldig naar deze cijfers te kijken. Deze analyse geeft een meer genuanceerd beeld over de cijfers. Het eindcijfer voor de havo en vwo is gebaseerd op een 15 tal uitspraken waarbij bepaalde uitspraken juist hoog en andere laag scoren.

Een groot deel van de lage scores vindt direct of indirect zijn oorzaak in de Coronamaatregelen die in het afgelopen schooljaar van kracht waren. Zo konden de buitenschoolse activiteiten niet doorgaan en waren vervolgopleidingen niet of nauwelijks bereikbaar voor oriëntatie op studie en beroep. Zeker het ontbreken van de buitenlandreis in de bovenbouw is door de leerlingen als onprettig ervaren. Op deze vlakken wordt dan binnen deze afdelingen ook laag gescoord.

Ook is er in de online lessen gefocust op de inhoud en daarmee het voorbereiden van het centraal eindexamen. Hierdoor was er minder tijd voor nieuwsbegrip en uitgebreid feedback op opdrachten. Ook dit hebben leerlingen als negatief ervaren.

Waar we als school trots op zijn is dat veel leerlingen aangeven in de enquête dat leraren goed kunnen uitleggen, helpen om je best te doen en hulp bieden als leerlingen problemen hebben met leren. Dit zijn juist de zaken waar we op ingezet hebben bij de omschakeling naar onlineonderwijs.

Waar we heel tevreden mee zijn is de positieve houding van de leerlingen ten aanzien van de mentor. Deze heeft afgelopen jaar een belangrijke functie vervuld als contactpersoon tussen school, leerling en thuis. Uiteraard zijn we nog niet tevreden met het cijfer wat we nu terug krijgen van de leerlingen. Een nadere analyse nuanceert het beeld zodat we weten wat goed is gegaan en wat we kunnen verbeteren in het aankomende schooljaar.    

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In veiligheidsonderzoeken, uitgevoerd door de gemeente Den Haag, wordt de school als bovengemiddeld presterend beoordeeld door de eigen leerlingen. Het onderwerp komt terug in de tevredenheidsonderzoeken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven