Hofstad Lyceum

Colijnplein 9 2555 HA Den Haag

Schoolfoto van Hofstad Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

De keuze voor natuurprofielen en dubbelprofielen in het natuursegment is hoger dan gemiddeld. De school stimuleert dit door uitdagend en attractief bèta-onderwijs. Deze krachtige benadering werpt aantoonbaar vruchten af.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. MR, leerlingenraad en ouderraad hebben hun inbreng in de conceptfase. Het is een werkdocument dat een belangrijke rol speelt in de onderwijsontwikkeling.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Ondersteuningsprofiel 2014-2015 is geheel in overeenstemming met de Wet Passend Onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven