praktijkschool de Poort

2e Sweelinckstraat 160 2517 HB Den Haag

Ingang 2e Sweelinckstr

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Praktijkonderwijs is primair bedoeld om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt (= de praktijk). Voor iedere leerling is het mogelijk de opleiding af te ronden met een Praktijkschooldiploma. Voor de leerlingen die vervolgens uitstromen richting de arbeidsmarkt is het Praktijkonderwijs eindonderwijs. Daarnaast worden leerlingen, die dat aankunnen, in de gelegenheid gesteld om in leerjaar 5 een Entree-diploma (MBO-niveau 1) te behalen, met de mogelijkheid om door te kunnen stromen naar MBO-niveau 2.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven