praktijkschool de Poort

2e Sweelinckstraat 160 2517 HB Den Haag

Ingang 2e Sweelinckstr

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, waarin leerlingen deels thuis aan het werk waren en deels in kleinere groepen op school aanwezig waren. In deze bijzondere tijd is de enquête afgenomen. De beperkende maatregelen zijn van invloed geweest op de contactmomenten tussen leerling en docent, waardoor onder andere verklaard zou kunnen worden dat leerlingen (zowel landelijk als op de Poort) aangeven dat de docent niet goed weet hoe het met hen gaat. Ook de stagetrajecten hebben te lijden gehad onder de maatregelen, wat van invloed kan zijn geweest op de resultaten van deze enquête. Hopende op een beter jaar, waarin er minder beperkingen zullen zijn, worden deze resultaten volgend jaar bij de  nader geanalyseerd. Kijkend naar de verdere resultaten kan worden geconcludeerd dat de leerlingen zich, ondanks alle beperkende maatregelen, gezien en gehoord voelen op de Poort. De veiligheid op school wordt gewaarborgd, leerlingen voelen zich fijn op school en gesteund door de leerkrachten. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de schoolDe school is in het bezit van het certificaat “Veilige school”. Dit certificaat is in 2010 door de gemeente Den Haag ingesteld. Iedere twee jaar vindt er een her-certificering plaats om het predicaat "Veilige school" te mogen dragen.

Om dit certificaat te behalen moet een school aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Hierbij kunt u denken aan;
duidelijke schoolregels, veiligheid in en rondom de school en het schoolplein en aandacht voor de omgang met elkaar.

Om ervoor te zorgen dat we het certificaat behouden, hebben we een plan van aanpak geschreven. Hierin staat wat wij als
school allemaal aan de veiligheid in en rondom de school willen doen. We zijn er trots op dat we een “Veilige school” zijn.


Niet alle regels zijn te beschrijven. Uitgangspunt is dat elke leerling en elke leraar zich veilig moet voelen op school. Wederzijds respect, het zich houden aan regels, ruimte om te groeien en fouten te mogen maken is daarbij belangrijk. Leerlingen en personeelsleden behandelen elkaar met respect. Het verwelkomen en gedag zeggen maken hier onderdeel van uit.

Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de leerlingen.

Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is kunnen de regels bijgesteld worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken.

 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op alle thema’s geven ouders een voldoende beoordeling. De resultaten kunnen niet tegen elkaar worden afgezet met vorige enquêtes. Binnen de thema’s is de vraagstelling veranderd en zijn onderdelen vervangen of weggelaten, een aantal thema’s is volledig weggelaten. Daarom kan er slechts worden geconstateerd dat er sprake is van een positieve beoordeling op alle thema’s, waarbij de Poort bij een aantal thema’s het landelijke gemiddelde nadert. Alle onderdelen binnen de thema’s worden als voldoende beoordeeld.  

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven