praktijkschool de Poort

2e Sweelinckstraat 160 2517 HB Den Haag

Ingang 2e Sweelinckstr

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, waarin leerlingen deels thuis aan het werk waren en deels in kleinere groepen op school aanwezig waren. In deze bijzondere tijd is de enquête afgenomen. De beperkende maatregelen zijn van invloed geweest op de contactmomenten tussen leerling en docent, waardoor onder andere verklaard zou kunnen worden dat leerlingen (zowel landelijk als op de Poort) aangeven dat de docent niet goed weet hoe het met hen gaat. Ook de stagetrajecten hebben te lijden gehad onder de maatregelen, wat van invloed kan zijn geweest op de resultaten van deze enquête. Hopende op een beter jaar, waarin er minder beperkingen zullen zijn, worden deze resultaten volgend jaar bij de  nader geanalyseerd. Kijkend naar de verdere resultaten kan worden geconcludeerd dat de leerlingen zich, ondanks alle beperkende maatregelen, gezien en gehoord voelen op de Poort. De veiligheid op school wordt gewaarborgd, leerlingen voelen zich fijn op school en gesteund door de leerkrachten. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op alle thema’s geven ouders een voldoende beoordeling. De resultaten kunnen niet tegen elkaar worden afgezet met vorige enquêtes. Binnen de thema’s is de vraagstelling veranderd en zijn onderdelen vervangen of weggelaten, een aantal thema’s is volledig weggelaten. Daarom kan er slechts worden geconstateerd dat er sprake is van een positieve beoordeling op alle thema’s, waarbij de Poort bij een aantal thema’s het landelijke gemiddelde nadert. Alle onderdelen binnen de thema’s worden als voldoende beoordeeld.  

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven