Wellantcollege Westvliet

Westvlietweg 42 2491 EC Den Haag

  • Schoolfoto van Wellantcollege Westvliet
  • Schoolfoto van Wellantcollege Westvliet
  • Schoolfoto van Wellantcollege Westvliet
  • Schoolfoto van Wellantcollege Westvliet
  • Schoolfoto van Wellantcollege Westvliet

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wellantcollege - Westvliet hanteert een gefaseerde determinatie. Dit betekent dat we vóór plaatsing in de eerste klas, aan het einde van de eerste klas èn aan het einde van de tweede klas afwegen of een kind voldoende tot zijn/haar recht komt in de leerweg waar het op dat moment zit. Dit doen we aan de hand van motivatie, leerhouding, CITO's, rapporten en aanwezigheid. Boven alles vinden wij het belangrijk dat een kind succeservaringen heeft.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage ligt al jaren boven of op het landelijk gemiddelde. Elk jaar evalueren de vakgroepen hun examenresultaten. De opbrengst van de evaluatie wordt gebruikt om het onderwijs verder te optimaliseren.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wellantcollege Westvliet heeft jaarlijks hoge slagingspercentages.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Gemiddeld 20% van de geslaagden stroomt door naar ons Groen MBO. Daarnaast stromen leerlingen door naar MBO Helpende Welzijn, MBO Vrede & Veiligheid, MBO Sport & Beweging, MBO Sociaal Pedagogisch Werk, etc.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs  onze school bezocht en wederom de volgende zogenaamde toezichtsarrangementen voor Wellantcollege Westvliet toegekend.

- Basis beroepsleerweg: Basisarrangement
- Kader beroepsleerweg:  Basisarrangement
- Gemengde / Theoretische leerweg : Basisarrangement

Terug naar boven