Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet

Westvlietweg 42 2491 EC Den Haag

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet

Profielkeuze

Toelichting van de school

Yuverta vmbo Den Haag Westvliet is een groene school voor vmbo onderwijs op niveau Basis, Kader en Gemengde Leerweg. Leerlingen met LWOO zijn van harte welkom. Yuverta vmbo Den Haag Westvliet is een vmbo waar leerlingen kennismaken met 'Groen'. Het groene profiel komt met name terug in de praktijkvakken: Groene Ruimte, Dierverzorging, Voeding & Gezondheid, Bloem & Design, Techniek, Handel en Plantenteelt. Andere praktijkvakken die gegeven worden, zijn beeldende vorming, muziek en sport. De theoretische vakken zijn Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, natuur/scheikunde, mens & maatschappij, culturele kunstzinnige vorming, economie. Wij bieden extra ondersteuning op het gebied van rekenen en taal en sociaal emotionele vaardigheden. Na het behalen van het diploma is doorstroom naar ons Groene Yuverta MBO Rijswijk mogelijk. Ook kan er doorgeleerd worden op andere MBO opleidingen zorg & welzijn, uiterlijke verzorging, vrede & veiligheid, handel, horeca en techniek
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zoals elke school hebben wij ook een schoolondersteuningsplan. In dat plan is uitgewerkt hoe de leerlingondersteuning op onze school is vormgegeven en hoe deze ondersteuning gedurende het schooljaar wordt uitgevoerd. In de bijlage vindt u ons plan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven