Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet

Westvlietweg 42 2491 EC Den Haag

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Den Haag-Westvliet

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Yuverta Den Haag Westvliet huist in een modern schoolgebouw. Het gebouw is een weerspiegeling van een aantal van onze basisnormen: veiligheid en transparantie. Onze leerlingen en hun ouders geven aan tevreden te zijn met het onderwijs dat geboden wordt. Kort samengevat is dit: duidelijke structuur, heldere schoolregels en transparant. Hierdoor krijgt ieder kind de individuele aandacht die hij/zij verdient en creëren wij een gevoel van sociale veiligheid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen binnen het voortgezet onderwijs bevinden zich in een kwetsbare en vormende levensfase. Het gevoel van veiligheid èn de daadwerkelijke veiligheid, vinden wij voor iedereen op onze school belangrijk. Tijdens pauzemomenten lopen docenten rond om contact te houden met de leerlingen èn een 'oogje in het zeil te houden'.Yuverta vmbo Westvliet heeft een eigen veiligheidsprotocol; daarnaast nemen wij, samen met andere scholen en de politie, zitting in het samenwerkingsverband 'Veiligheid in en rondom School'. Wij hebben het predicaat "Veilige School".

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen zijn enthousiast en betrokken. De peilers 'veilig voelen' en 'prettige sfeer'  vinden we  op Yuverta- Westvliet belangrijk. De mentor is de spil tussen leerling - ouders - school en heeft regelmatig contact met ouders. Tenminste twee keer per jaar wordt er een ''driehoeksgesprek'' gevoerd. In dit gesprek speelt de leerling de hoofdrol. Hij/zij vertelt over zijn/haar manier van leren en waar behoefte ligt aan ondersteuning en begeleiding. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven